Stamboom van de Families Overman en Kuipers
U bent momenteel anoniem Aanmelden
 

 Aantekeningen


StartpaginaStartpagina    ZoekZoek    PrintPrint    Voeg bladwijzer toeVoeg bladwijzer toe

Stamboom:  

Treffers 201 tm 250 van 2628

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 53» Volgende»

   Aantekeningen   Verbonden met 
201 19.12.1723 19 dec. - Berent Koentjes, s. van Harmen Koentjes in Vrageren ende Enneken
Tops, wed. van Berent te Gasteveldt in Lievelde.

30.11.1727 30 nov. - Berent Kuentjes, wed. van Enneken Tops in Swolle ende Harmken
Scholten, d. van Jan Scholten in Hupsel. 
Gezin: F1297948310
 
202 2 dito Cop 6 Janu
Jannes Mekenkamp op den Pas Wer onder Enter
Geertrui Spoolder Wed van Derk ten Spoolder in t Broek 
Gezin: F1297948678
 
203 20 contrax. matrimonium Joannes Kuiper et Euph. Smellink, testes G.J. Meilink et M. Hevel. Gezin: F1297948030
 
204 20 jan. 1765
gecopuleert 17 Febr.
Berent ten Wender J.M. en
Aaltje Wannink J.D beijde in Bentelo 
Gezin: F1314092068
 
205 20 Janu attest na Goor 9 Febru Copul 3 Febru
Bartus Ruperink JM in den Esch
Henderika Doeschate W van Jannis Luttikhuis in t Broek 
Gezin: F1314092099
 
206 20-11-1773
gecopul: d 2 Decembr
Albert ter Rouweler J:M: in 't Deldener Broek
Berendina Mekenkamp Wed: van Hendr: Semmenkrot in 't Bornerbroek 
Gezin: F1297948588
 
207 20.01.1787 den 20 januarij - Ingeschreven - Jan Hendrik ten Beijtel, z. van wijlen Garrit
ten Beijtel, met Janna Reijerink, d. van wijlen Thomas Reijerink, beide in de
boerschap Swolle. Getrout den 11 febr. 
Gezin: F1297948626
 
208 20.02/18.03.1701 Derck Hendrick Huninck s.v. wijlen Barthold Huninck uyt Lightenvoorde met Jenneken Leverinck d.v. Willem Leverinck uyt Vrageren. Gezin: F1297948213
 
209 20.04.1765
Reijnder Kolkman z.v. Gerrit Kolkman in Ligtenvoorde met Fenne Storkhorst
d.v. Berent Storkhorst uit het Zuwent.

11.05.1765 11 maji - in matrimonium conjuncti sunt -
REIJNER KOLCKMAN ex Ligtenvoorde et FENNESTORCKHORST ex Suent -
cum dispensatione
testibus Gesina Helmig et Geertrude Welscher 
Gezin: F1297948134
 
210 20.05.1692 den 20 meij - BERENT ANTINCK, s. van wijlen Geert Antinck onder de binnenpalinge, met JENNEKEN TE NIJENHUIS, d. van wijlen Geert te Nijenhuis
uit Lintvelde. Gecop. den 22 junii. 
Gezin: F1297948222
 
211 20.07.1727 Harmen Kuntjes s.v. Lubbert Kuntjes in Vrageren met Janna Krabben d.v.
Jan Krabben in 't Zuywent 
Gezin: F1297948406
 
212 21
gecopul 26 Julij
Engbert Spekreis J:M: op 't Zeldam
Hendrina Kamp J:D: in Bentelo 
Gezin: F1303814406
 
213 21 november 1762
gecopuleert 9 Jann: 1763
Gerrit ten Menschot J.M. en
Janneke ten Lookamp J.D. beijde in Bentelo 
Gezin: F1314092079
 
214 21.03/11.04.1717 Jan Krabben s.v. Jan Krabben uit 't Zuywent met Stijntjen Tubus d.v.
Derck Tubus van Hervelde. 
Gezin: F1297948403
 
215 21.05.1730 Hendrik Warrierdink jm sv wijlen Willem W - Meddeho
Maria Roeterdink jd v Berent R - Belterum onder Groenlo 
Gezin: F1312047657
 
216 21.05.1763 21 maji - in matrimonium conjuncti sunt -
HERMANNUS STERENBORG ex Ligtenvoorde et ANNA TILLER ex Suwent
testibus Joanne Hendrica Aleman et Anna Aleman 
Gezin: F1303814372
 
217 21.06.1699 Willem ter Heurne jm sv wijl Hendrick ter H - Meddeho
Teunisken Warijerdinck jd v Koene Warrijerdinck - Meddeho 
Gezin: F1310740759
 
218 21.10.1796 - 21 october -
- Bruidegom - J.H. Tops, oud 46 jaaren, geboortig onder Borculo en woonagtig binnen deese stad,
zoon van Antoni Tops en Henderika Tops, wedr. van wijlen Grada Maria Westerman, zijnde van de
gedane afgoedinge gebleken
- Bruid - Aleijda Willinks, oud 25 jaaren, geboortig onder 's Heeren Berg en woonagtig binnen deese
stad, dogter van Henderik Willinks ende Joanna Braam
- 1e gebod - Ergaan op den 23 october 1796
- 2e gebod - Ergaan op den 30 october 1796
- 3e gebod - Ergaan op den 6 november 1796
- Solemnisatie - Getrouwt op den 10 november 1796 door L.A. Aleman, roomsch catholijk pastor te
Groenlo, volgens vertoond attest door denselven getekend. 
Gezin: F1297948059
 
219 21.11/05.12.1706 Jan Leverdinck s.v. Willem Leverdinck uyt Vrageren met Aaltjen
Vennevertlo d.v. Willem Vennevertlo uyt het Carspel van Vreden. 
Gezin: F1297948237
 
220 22.04.1655 Henrich Bittmans s.v. Derrick Bitemans met Trijntien Golts d.v. wijlen
Derrick Golts, beyde alhier. 
Gezin: F1297948614
 
221 22.04.1731 Jan te Manschot s.v. Derck te Manschot met T?nnisken Hulshoff d.v. Berent
Hulshoff, beyde van Hervelde. 
Gezin: F1297948281
 
222 22.04.1741 Garrit Oosterholt js v Jan O - Meddeho
Jenneken Warrijdink jd vw Willem Warrijerdink - Meddeho 
Gezin: F1312047659
 
223 22.04.1753 dito - Willem Oosterholt, soon van Jan Oosterholt in Swol, met Engele Postkamp, j.d. Harmen Postkamp in Livelde. Gezin: F1297948300
 
224 22.07/19.08.1703 Harmente Hulsevoort s.v. Jan te Hulsevoort met Aeltjen Goeverts wed.
van wijlen Berent Leverinck, beyde uyt Vrageren 
Gezin: F1297948606
 
225 22.09.1655 Bernt ten Have s.v. wijlen Burgermr Willem ten Have alhier met Hartlijff
Smits d.v. wijlen Jan Smits tot Wesel. 
Gezin: F1297948448
 
226 23 november 1771
contraxerunt matrimonium Hermannus Teusinck et Euphemia Wolberinck, testes Hermannus Thij et Maria Deeperinck. 
Gezin: F1297948530
 
227 23 Septembris contraxit matrimonium Hermannus Reijninck ex Volte sponsus cum Jenne ter Brake sponsa, testes R[everen]dus D[omi]nus Nieuwenhuijs et vidua Kocks. Gezin: F1297948835
 
228 23.01.1697 den 23 januar. - LUBBERT KRUICKE-STOEL, s. van Jan Kruickenstoel, met KUNNEKEN ANTINCK, d. van Geert Antinck, beide uit de binnen-palinge.
Gecop. 21 febr. 
Gezin: F1297948318
 
229 23.04.1807 - den 23st. april -
- Bruidegom - Gradus Oosterholt, gebooren in Zwolle onder Borculo en woonagtig in Lievelde
onder Lightenvoorde, oud 26 jaaren, j.m. zoon van wijlen Jan Garrit Oosterholt en Janna Halink
- Bruid - Antonetta Lammerdink, gebooren in Zwolle onder Borculo en woonagtig te Groenlo, oud
27 jaaren, j.d. van wijlen Jacob Lammerdink en Harmina Reijerink
- 1ste gebod - den 26st. april
- 2de gebod - den 3d. maij
- 3de gebod - den 10d. maij
- Solemnisatie - den 13 maij door G.H. Borchert, R.C. pastor te Groenlo, volgens vertoond
eijgenhandig attest van denzelven. 
Gezin: F1297948060
 
230 23.05.1734 den 23 dit. - Engbert Oosterholt, s. van Jan Oosterholt in Swolle ende Catrina Ebbinck van Suijdloon. Gezin: F1297948209
 
231 23.05/20.06.1723 Jan Berent Westerman j.m. s.v. Jan Westerman uyt Lightenvoorde met Aleijda Sternborgh d.v. wijlen Jan Sternborgh gewoont hebbende te Amsterdam. Gezin: F1297948133
 
232 23.06.1730 den 23 dito - Harmen Gebink, soone van wijlen Harmen Gebink van het
karspel Vreeden en Jenneken Ketterink, weduwe van Jan Antink uijt den
Holterhoek.
En zijn alhier na gegane onverhinderde voorstellingen getrout. 
Gezin: F1297948739
 
233 23.07/14.10.1677 Derck Huninck s.v. Harmen Huninck met Marie Herberts d.v. Herbert Herberts, beyde wonende te Hervelt. Gezin: F1309275194
 
234 23.10.1756 Jan Hendrik Verwoolt z.v. Wander Verwoolt uit Vragender met Harmina Hartman d.v. Teeuws Hartman uit 't Bosch, beyde onder Ligtenvoorde. Gezin: F1297948647
 
235 23.11.1737 Hendrik Stoltenborg jm sv Arent S - Meddeho
Geesken Hulsevoort jd vw Berent H - Vrageren onder Lichtenvoorde 
Gezin: F1297948308
 
236 23.12.1703 met attest nae Ruijrlo Hendric Croessen s.v. Jan Croessen uyt Lightenvoorde
met Johanna ten Broeck d.v. Jan ten Broeck van Deventer.

13.01.1704 13 januar. - Sijn Henrick Croesen, j.m. soone van Jan Croesen, en Janna ten
Broeck, j.d. - na vertoninge van behoorlijcke attestatie van Ligtenvoorde -alhier
in den h. houwelijcken staat bevestig 
Gezin: F1297948479
 
237 24 Junii 1764
gecopuleert 18 Julii
Hendrik Bennink J.M. uit Aselo, en
Hermine Scherphoff J.D. van het Seldam 
Gezin: F1297948562
 
238 24 Junij
gecopuleert 1 August:
Jannis Weerlink JM en Geertruid Scherphof
JD beide in Cotwijk gertichts Delden 
Gezin: F1297948563
 
239 24.02.1694 Hendrick Hijenck js v zaliger Willem H - Huppel
Stijnken Lammerdinck wed v zaliger Hendrick Hermelinck - Miste 
Gezin: F1297948499
 
240 24.06.1694 den 24 junii - JAN TE HERMOELLE, wed. van wijlen Jenneken Assinck onder Haxbergen, met MARIE TEN NIJENHUIS, d. van wijlen Geert ten Nijenhuis uit Lintvelde. Attest. op Haxberg den 10 julii. Gezin: F1297948593
 
241 24.08/16.09.1792 Willem Slot z.v. wijlen Berent Slot uit Lievelde met Hendriena Rooks
d.v. Eimert Rooks uit het Zuwent, beiden onder Lichtenvoorde 
Gezin: F1297948476
 
242 24.09.1659 Harmen te Krabbenborgh s.v. Jan Slickerman met Grietien Engberts d.v.
Engelbert Herberts, beyde in het Zuywent. 
Gezin: F1297948282
 
243 24.09.1707 eodem - JAN ANTINK, s. van wijlen Geert Antink uit Swolle, met JENNEKEN KETTERING, d. van wijlen Hendrik Kettering onder Eibergen. Attest. na
Eibergen den 21 8br.

00.00.1707 Jan Antink onder Groll, met Grietjen Ketterinck onder Eibergen.
Copul. hier. 
Gezin: F1297948319
 
244 25.01.1708 den 25 jan. - JAN TE MARVELT, s. van Bartholt te Marvelt, met GEERTIEN TE
MAERSE, d. van Derk te Maerse, beide uit de binnenpalingen. Gecop. alhier den
19 febru. 1708. 
Gezin: F1297948802
 
245 25.01.1771 den 25 januarij - Jacobus Lammerdink, jongman soon van Harmen Lammerdink uit buerscap Meda onder Wenterswijk, met Harmina Reirink, jonge dogter van wijlen Tommis Reirink uit Swolle onder Groenloo. Getrouwt den 24 februarij alhier.

26.01.1771 Jacobus Lammerdink js v Harmen L - Meddo
Harmina Reijerink jd v Tomas R - onder Groenlo
Getr te Groenlo
NG Winterwijk trouwboek 1767-1789

07.04.1771 Jacobus Lammerdinck uit Meddau en Hermina Reijerinck uit Zwoll, parochie Grollensis; huwelijk met dispensatie i.v.m. bloedverwantschap vierde graad;
caventes: Hermannus Lammerdinck en Christianus Schreven;
tt: idem Hermannus Lammerdinck vader van de bruidegom en Garrit H?pers
magister
R.K. Winterswijk Trouwboek 1701-1786 (R.B.S. 1740) 
Gezin: F1297948129
 
246 25.03.1708 Derck Lammerdinck jm sv Geert L - Meddeho
Fenneken Nunninck jd v Jan N - Vreden 
Gezin: F1297948304
 
247 25.03.1752 d. 25 maert - Jan Willem te Maarse, soon van Jan te Maarse en Catharina Tops, j.d. van Gerrit Tops, beide in Swol. Gezin: F1297948277
 
248 25.03.1763 Derk Hulshof z.v. Willem Hulshof met Hendersken Storkhorst d.v. Berent
Storkhorst, beyde uit het Zuwent. 
Gezin: F1297948367
 
249 25.03.1790 25 maart - Toon Jan te Maasen, j.m. z. van Jan Willem te Maasen in de
boerschap Zwolle, met Garritje Altink, j.d. van Jan Derk Altink in Lintvelde,
beide onder Groenlo. Alhier getrouwt 18 april. 
Gezin: F1303814366
 
250 25.03/22.04.1688 Carst Holkenborgh s.v. Jan Holkenborgh met Elsken Huijninck d.v. wijlen Harmen Huijninck, beyde uyt 't Zuywent. Gezin: F1309275195
 

      «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 53» Volgende»

 
eXTReMe Tracker